Visie

Als jonge en gedreven Ingenieur-architect heb ik tijdens mijn opleiding en professionele carrière een bescheiden visie ontwikkeld ten opzichte van architectuur. 

Als architect is het belangrijk steeds te willen bijleren. Elk project heeft specifieke vereisten en doelstellingen waardoor ontwerpen steeds een leerproces blijft. Ook door de innovatie in de technologie en bouwtechnieken is het voor een architect nodig zich steeds bij te scholen.

De term duurzaamheid is een centraal thema in onze hedendaagse samenleving. Duurzaamheid heeft een tweezijdige betekenis waarbij elke betekenis even belangrijk is voor een architect. Duurzaamheid kan enerzijds verwijzen naar de duur en aanpasbaarheid van een constructie over de tijd. Anderzijds verwijst duurzaamheid naar milieu-bewust omgaan met een ontwerp. Hierdoor moet de architect een kwalitatief ontwerp maken die aan alle aspecten van de term duurzaamheid voldoet.

Als Ingenieur-architect is het één van onze kerntaken om verantwoordelijk om te gaan met de uitvoering van onze projecten. Een ontwerp moet tijdens de realisatie voldoen aan alle eisen en bouwtechnische aspecten die ervoor zorgen dat er een kwalitatief eindresultaat bekomen wordt.

Mixity betekent het samenbrengen van verschillende aspecten binnen één geheel. Een bouwopdracht staat namelijk nooit op zichzelf. Verschillende delen van de bouwopdracht omvatten onder meer de omgeving en plaats, de context, programma en functie, esthetiek, stabiliteit, technieken en ecologie. Het is belangrijk als architect om deze factoren zo kwalitatief mogelijk samen te brengen.